Lavans, een familiebedrijf uit 1928, is een facilitaire dienstverlener op het gebied van bedrijfskleding, schoonloopmatten en bedrijfshygiëne. Piet Heerkens is, met zijn neef Michel Heerkens, de derde generatie eigenaren. Piet Heerkens en HR-manager  Annemarie van Loon steken veel energie in een goede werkomgeving voor de tweehonderd medewerkers. ‘Naar ieders mening wordt geluisterd.’ 

Foto : Wim Hollemans

Lavans was een strak georganiseerd, hiërarchisch bedrijf. Voor Piet Heerkens voelde dat een jaar of tien, vijftien geleden niet goed meer. Hij dacht: die medewerkers van ons die elke dag contact hebben met onze klanten, die hebben daar een gevoel bij. Waarom zouden wij die moeten voorschrijven wat ze moeten doen?

Het leidde uiteindelijk tot een andere structuur bij Lavans. Ze werken er tegenwoordig in kleine multidisciplinaire teams die elk een vaste groep klanten bedienen en die autonoom functioneren. Functies zijn minder vast, mensen hebben soms meerdere rollen. Een mooi voorbeeld: vroeger had Lavans voor elke klant een accountmanager. Tot iemand zich afvroeg waarom de chauffeur, die toch al elke week bij die klant kwam, niet ook commerciële taken op zich kon nemen. Nu is de chauffeur dus ook contactpersoon. Hij kent zijn klanten goed en kan beoordelen waar die behoefte aan zouden kunnen hebben. En dat niet alleen, zijn werk is ook nog eens fysiek minder belastend geworden. Piet Heerkens: ‘Die functies, dat is maatwerk, het is een proces van jaren.’

‘We werken ook met een ergonome die hen kan helpen hun lichaam op de juiste manier in te zetten bij fysiek zwaar werk.’

Het bedrijf heeft veel aandacht voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Piet Heerkens: ‘We bieden ze hulp bij leefstijl, ze kunnen bijvoorbeeld een training mindfulness doen.’ Annemarie van Loon vult aan: ‘We werken ook met een ergonome die hen kan helpen hun lichaam op de juiste manier in te zetten bij fysiek zwaar werk.’

Het bedrijf zorgt ervoor dat de mensen altijd kunnen blijven leren en zich ontwikkelen. Annemarie van Loon: ‘Niet alleen voor Lavans, je weet tenslotte nooit hoe het verder loopt. Dat ze misschien ooit nog eens ergens anders terechtkomen, daar willen we ze bewust van maken. Lavans betaalt de opleidingen, de mensen steken hun eigen tijd erin. Wat we anders doen dan andere bedrijven, is dat we ons er niet mee bemoeien. We faciliteren, we betuttelen niet. Ze kiezen wat ze willen leren, ook als dat niet direct iets met het werk te maken heeft.’ Piet Heerkens: ‘Het is hun eigen verantwoordelijkheid, ze hebben de regie over hun eigen leven. Dat is een rode draad die steeds belangrijker wordt.’

Annemarie van Loon werkt in 2019 dertig jaar bij Lavans. Ze is de enige niet, zegt ze, die zo lang in dienst is. Piet Heerkens: ‘Wij bieden niet het beste in inkomen. Mensen zijn ook wel eens weggegaan omdat ze elders meer konden verdienen. Maar sommigen zijn teruggekomen, want de sfeer van hier vinden ze nergens.’ Annemarie van Loon: ‘Mensen willen hier graag werken, om de sfeer, het familiegevoel. Het maakt ook niet uit wat je cultuur of je achtergrond is, we hebben hier 21 nationaliteiten, er is voor iedereen veel respect en ruimte en vertrouwen.’

Één à twee keer per jaar lopen de medewerkers van Lavans stage bij elkaar, dan nemen ze een kijkje op een andere afdeling. En met al die culturele achtergronden organiseren ze eens in de zoveel tijd een proeverij. Dan koken mensen uit hun eigen keuken en proeft iedereen bij elkaar. Piet Heerkens: ‘Bij zulke gelegenheden zie je echt niet dat de vertegenwoordigers bij de vertegenwoordigers klitten. Iedereen praat met iedereen.’ Annemarie van Loon: ‘Als wij erin slagen onze medewerkers enthousiast te maken, maken zij onze klanten weer enthousiast. Piet Heerkens: ‘En ook onze leveranciers en andere relaties.’


‘Als wij erin slagen onze medewerkers enthousiast te maken, maken zij onze klanten weer enthousiast.’

Zelf krijgen ze er veel energie van, zeggen Piet Heerkens en Annemarie van Loon. Heerkens: ‘En het leidt tot leuke resultaten, ook financiële. Mensen vragen vaak wat dat kost, zoals wij het doen. Dat weten we niet eens.’

Annemarie van Loon: ‘Ik krijg die vraag ook vaak. Daar gaat het niet om. Aandacht geven, mensen bij je organisatie betrekken, kost geen geld.’

Piet Heerkens: ‘ Die twee dagen stage lopen kost 1 procent van de loonsom. Maar het levert een veelvoud op.’

Annemarie van Loon: ‘Wat het ook oplevert: continuïteit, een stabiele organisatie. Het gaat ons goed; we hebben vertrouwen in de toekomst en in elkaar.’