Op 7 oktober waren Frank Visser (Philips Electronics) en Hans Raaijmakers (Gascogne Groep) aanwezig op de Matchbijeenkomst van Samen voor Eindhoven. Tijdens de bijeenkomst kregen verschillende vluchtelingen uitzicht op een baan.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de aftrap van een pilotproject. De gemeente Eindhoven, Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en AZC Eindhoven bekijken de komende tijd of het moment van werkbemiddeling voor asielzoekers naar voren kan worden gehaald. Zo voorkomen de organisaties dat asielzoekers lang moeten wachten op werk. Dat zorgt voor een betere inburgering.

Hans Raaijmakers (links): ‘Tijdens de bijeenkomst waren 25 vluchtelingen aanwezig. Voor een kwart van hen was er een directe match met een bedrijf. In een vervolggesprek wordt bekeken of zij een baan kunnen krijgen. Voor Gascogne Groep heb ik nog geen directe match. Dat heeft ook met het opleidingsniveau van de vluchtelingen te maken. Marketingdeskundigen, IT-ers en verplegers willen liever in hun eigen vakgebied terechtkomen.’

Vluchtelingen kunnen volgens de organisaties een waardevolle toevoeging zijn op de regionale economie. Zij zijn vaak jong, hoog opgeleid en gemotiveerd. Ideaal dus om openstaande vacatures in het Brabantse bedrijfsleven op te vullen. In de praktijk lopen ze echter vaak tegen de nodige barrières op. ‘Koudwatervrees’ bij werkgevers is er daar één van. Of de werkgever weet niet dat het legaal is om een vluchteling in dienst te nemen.

Saša Simendi vertelde op de site van OVAA Eindhoven hoe het voelt om als vluchteling te moeten wachten op werk: ‘De drive om iets te bereiken is bij een vluchteling vaak groter dan bij andere mensen. De vluchteling heeft alles gehad en alles gedwongen verlaten. Ik wilde dus niet wachten maar zo snel mogelijk beginnen met leven. Maar zelfs na mijn verblijfsvergunning stond ik in de wachtstand.’