Personeel wordt door scholing beter en breder inzetbaar. Er wordt meer gepresteerd, klanten zijn tevredener en als bedrijf heb je met goed en recent opgeleid personeel een voordeel ten opzichte van je concurrentie. Bovendien is personeel dat scholing kan volgen, gemotiveerder
en loyaler naar de werkgever. Vaak vindt er ook minder verzuim plaats.

Wil je dat er in jouw bedrijf ook een leercultuur komt, maar ben je er tot nu toe nog niet echt aan toegekomen om je personeel te scholen en op te leiden? Het programma Excelleren in Brabant kan je helpen. Via het programma kan de helft van een scholingstraject worden gefinancierd met een subsidie van maximaal 9.750 euro per bedrijf.

Zie deze flyer voor meer informatie.