sociale-innovatie-217pxNoord-Brabant heeft een sterke economische positie binnen Nederland en in internationaal perspectief. Innovatief ondernemerschap is een belangrijke voorwaarde om die economische positie en internationale concurrentiekracht van bedrijven in de toekomst te behouden en versterken. We hebben het dan niet alleen over innovaties op technologisch gebied. Ook vernieuwing van werkprocessen, flexibele arbeidstijden, talentontplooiing en participerende aansturing dragen bij aan het verhogen van de productiviteit. Dit wordt ook wel sociale innovatie genoemd.

Sociale innovatie is van groot belang. Niet alleen voor de Brabantse economie, maar ook voor de afzonderlijke bedrijven. Sociaal-innovatieve bedrijven blijken bijvoorbeeld een hogere productiviteit en meer omzetgroei te hebben dan bedrijven die uitsluitend focussen op technologische innovatie. Bovendien is er veel minder personeelsverloop en ziekteverzuim. Sociale innovatie dient dus een dubbel doel: het verbetert de productiviteit en kwaliteit van bedrijven, én het benut de talenten van werknemers.

Een groot deel van de Brabants Besten investeert in sociale innovatie. Zij laten de verantwoordelijkheid voor het inrichten van de werkprocessen bijvoorbeeld over aan de eigen werknemers. In zogeheten ´zelfsturende teams´ beslissen zij zelf over hoe ze te werk gaan. Andere ambassadeurs focussen sterk op het geluk van de eigen werknemers, in de overtuiging dat gelukkige werknemers ook productiever zijn. Weer anderen besteden speciale aandacht aan door- en bijscholing. Op deze manier worden zij meer betrokken, zullen ze bevlogen hun werk doen, en zijn ze flexibeler naar klant, collega en werkgever.

 

Deze ambassadeurs investeren in sociale innovatie: