Hoe verander je een bestaand bedrijf naar een innovatieve werkgever? Brabants Besten-ambassadeur Eric Damhuis nam in mei het ingenieursbureau Vega Projects International (Nu: Brain of Buildings) over en voerde er sociale innovatie door. In dit interview schetst hij hoe hij dit heeft aangepakt.

Waarom sociale innovatie?

‘Samenwerking tussen werknemers wordt langzaamaan belangrijker dan technische ontwikkelingen. Technische innovatie leidt tot een tijdelijke boost van je onderneming, met een groeipercentage van maximaal tien procent. Maak je echter de combinatie met sociale innovatie, dan zal de groei van je bedrijf veel langer en duurzamer zijn. Tot wel dertig of veertig procent.’

Hoe heb je dat toegepast bij Brain of Buildings?

‘We beginnen iedere werkdag met een zogenaamde stand-up meeting. Dagelijks van 9 tot kwart over 9 ‘s morgens beantwoordt iedereen drie simpele vragen: Wat heb je gisteren gedaan? Wat ga je vandaag doen? En waar loop je tegen aan? Zo zorgen we er voor dat werknemers worden ingezet op hun sterke punten. Heb je bijvoorbeeld talent voor cijfers, dan wil jij misschien graag mensen helpen met hun begroting. Maar dan moet degene die met cijfers in de knel komt dit wel aan durven geven. Alleen door deze wisselwerking tussen hulpvaardigheid en kwetsbaarheid kunnen alle werknemers gaan excelleren. Dit alles doen wij op basis van onze kernwaarden: openheid, transparantie, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Vanuit mijn ervaring bij vorige bedrijven heb ik mijn visie op sociale innovatie ontwikkeld en schakeltje aan schakeltje opgebouwd. Bij Brain of Buildings leg ik nu dat raster van sociale innovatie over een bestaand bedrijf heen. Met de naamsverandering en gewijzigde uitstraling hebben we een andere identiteit aan het bedrijf gegeven. Dit past beter bij onze ambitie en visie op technische én sociale innovatie.’

Wat vraagt dat van een manager?

‘Het vraagt niet alleen iets van de mensen op de werkvloer, maar van de hele onderneming. Je moet dus het goede voorbeeld geven en je kwetsbaar op durven te stellen. Laat zien dat je samen met je werknemers wilt werken. Als je bijvoorbeeld transparantie verwacht, moet je dat ook als directeur kunnen geven. Het is daarmee echt practice what you preach.’