Reshoring-217

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel en het Financieel dagblad blijkt dat 10 tot 25 procent van de bedrijven overweegt hun activiteiten te reshoren. Ook Brabants Besten houden zich bezig met reshoring. Maar wat is het eigenlijk? En wat zijn voor Brabants Besten motieven om bedrijfsactiviteiten terug te halen naar Nederland?

Made in Holland
Lange tijd was het voor bedrijven in de maakindustrie aantrekkelijk om bedrijfsactiviteiten (productie) te verplaatsen naar het buitenland, ook wel bekend als offshoring. Vanuit het oogpunt van kostenreductie en prestatiedruk zou productie in het buitenland goedkoper zijn door lage lonen. Inmiddels is offshoring minder effectief gebleken dan verwacht. Het is niet per definitie goedkoper, kan leiden tot kwaliteitsverlies en voldoet niet aan de steeds hoger wordende eisen van klanten. Bedrijven verplaatsen naar aanleiding van deze ontwikkelingen hun activiteiten bewust niet naar het buitenland of halen deze juist terug. In dit laatste geval is er sprake van reshoring.

Reshoring vanuit zakelijk perspectief
Voor Brabants Besten is reshoring een aantrekkelijk instrument. Zij staan hier positief tegenover, zowel  vanuit economisch- als maatschappelijk perspectief. Reshoring is zakelijk aantrekkelijk, omdat het ruimte geeft voor innovatie, maatwerk en hoge kwaliteit. Daarnaast geeft het meer controle over bedrijfsprocessen. Ook financieel gezien heeft reshoring voordelen. De faal- en transportkosten van uitbesteding naar het buitenland zijn er niet meer en het verschil in loonkosten met het buitenland wordt minder groot, doordat lonen in het buitenland momenteel ook stijgen.

Door reshoring ook maatschappelijk bijdragen
Naast zakelijke motieven spelen ook maatschappelijke motieven mee voor Brabants Besten in reshoring. Het vergroot de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn er nog veel mensen die onder de Participatiewet vallen en geen baan hebben. Dit maakt het een belangrijk instrument voor bedrijven in het leveren van een bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt. Om reshoring succesvol te maken is volgens Brabants Besten een mentaliteitsverandering in de maatschappij noodzakelijk: “We moeten een zekere trots voelen bij het kopen van Nederlandse producten in plaats van voor het goedkoopste product gaan.”