Degelijk vakmanschap wordt steeds zeldzamer, zegt Willy Swinkels. Dus dat hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geeft, is ooit eens uit nood geboren. Inmiddels geeft het hem ook voldoening: ‘Als iemand door bij ons te werken een nieuwe kans krijgt, geeft dat een fijn gevoel. Maar net als in het reguliere arbeidsproces leveren niet alle pogingen een succes op. Er is nog genoeg werk aan de winkel om bedrijven die sociaal ondernemen ook sociaal te ondersteunen. Vanuit sociale organisaties maar zeker ook vanuit de overheid.’

Bestuursfuncties

‘Na mijn economische studie vroeg mijn vader wat ik wilde gaan doen. “Solliciteren”, zei ik. “Dat kan in één uur per dag”, antwoordde hij. De andere 23 uur per dag ging ik in het glasbedrijf werken, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Ons bedrijf is namelijk een 24-uurs glasherstelbedrijf en vader vond het normaal dat er ook in de nachten werd gewerkt.  Toen ik een paar maanden als glaszetter werkte, ben ik naast mijn werk een glasstudie op hoger niveau begonnen.  Doordat ik theorie en praktijk combineerde, kwam er bestuurlijke interesse vanuit de branchevereniging.  Zo ben ik onder meer 12,5 jaar voorzitter geweest van branchevereniging Koninklijke OnderhoudNL, sector Glas, en had ik tal van nevenfuncties.  Tegenwoordig ben ik landelijk bestuurder bij werkgeversorganisatie ONL in den Haag. Daar heb ik vakmanschap, ondernemerschap en onderwijs in de portefeuille.’

Koenraed

‘Ik ben ook voorzitter van Koenraed in Eindhoven, een drijvende kracht achter sociaal ondernemen. Met meer dan honderd bedrijven vormen we een collectief dat maatschappelijk ondernemen belangrijk vindt. Op eigen kracht, zonder subsidie, bieden we kansen,  geven we kennis door en werken we samen met partners om een zo goed mogelijk sociaal klimaat te creëren. Al honderden mensen hebben we met een baan, onderdak, onderwijs en kansen op weg geholpen naar een betere toekomst.

Toekomst

‘Vakmanschap en ondernemerschap moeten prominenter op de politieke agenda komen.  Anders komt het zomaar in de nabije toekomst voor dat je maanden kunt wachten op reparatie van je glas, je verwarming of je stopcontact. Het  gebrek aan specialistische vakmensen is structureel geworden en niet alleen maar te wijten aan de crisis van een aantal jaren geleden. Door vergrijzing is er uitstroom, de veranderde kijk op arbeid en imago is een probleem. Ook zal de overheid beter rekening moeten houden met ondernemers. Diverse maatregelen en wetgeving  hangen de ondernemers als een molensteen om de nek. Ik lever graag mijn bijdrage om via diverse wegen te werken aan een betere maatschappij.’

Contact

swinkelsglas.nl

Share