Hij was Ambassadeur Innovatief Werkgeverschap bij Full Management Support in de periode 2014 – 2016.

Full Management Support bracht met een Talent Ontwikkelprogramma talenten en ambities van medewerkers in kaart, om deze vervolgens te ontwikkelen en benutten. In zelfsturende teams
ontwikkelen medewerkers ondernemerschap, klantgericht denken en inspelen op marktkansen. Medewerkers voelen meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de organisatie. Ze werken beter samen, zien elkaars toegevoegde waarde en ervaren meer vrijheid bij de invulling van hun rol.

Share