Hij was Ambassadeur Inclusief Werkgeverschap bij Chain-Logistics in de periode 2014 – 2017.

Jansen richtte het bedrijf op uit onvrede over hoe andere logistieke bedrijven met hun werknemers omgaan. Jansen neemt jaarlijks vijfentwintig werklozen aan. Ze volgen een opleidingstraject van
één jaar. Daarna stromen ze uit. Chain-Logistics heeft inmiddels een tweede vestiging geopend en hebben de ambitie om een landelijk dekkend logistieknetwerk op te zetten. Driekwart van de mensen die de opleiding volgden, vindt daarna binnen een jaar elders werk.

Share