MTN Metaalwerk levert zakelijke opdrachtgevers het complete pakket aan producten en diensten: licht constructiewerk, plaatwerk en cnc-verspanen. Bij het Helmondse bedrijf hebben de 10 medewerkers veel invloed op het bedrijfsbeleid. Eigenaar Nard Neervens stimuleert ook een leercultuur waarin mensen fouten mogen maken.

Belangrijkste innovatie

Fervent voorstander van een leven lang leren, betrekt medewerkers intensief bij het bedrijfsbeleid.

Met én voor elkaar

‘Mensen zijn de belangrijkste factor binnen een bedrijf. Ga er dan ook zo mee om, zou ik zeggen. Want: we doen het met én voor elkaar. Daarom hebben mijn medewerkers en ik de Code Duurzaam Marktgedrag ondertekend. Deze norm voor sociale innovatie is een initiatief van de FNV dat wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant.’

Werkrooster onderling geregeld

‘Het personeel werkt met ingang van 2016 volgens een flexibel werkrooster. Zo’n rooster is vrij uniek voor een klein metaalbedrijf. We hebben hiervoor gekozen omdat een aantal medewerkers daaraan behoefte had, vanwege de zorg voor kinderen. Je kunt als fulltimer nu kiezen tussen 4 of 5 dagen werken. De medewerkers hebben onderling geregeld wie wanneer vrij is. Het flexibele werkrooster bevalt iedereen hartstikke goed.’

Leren van fouten

‘De medewerkers van MTN Metaalwerk denken echt mee over de gang van zaken in het bedrijf. Ze komen zelf met voorstellen om het rendement te verhogen. Daar ben ik heel blij mee. Er is een leercultuur waarin mensen fouten mogen maken. Wij bespreken dergelijke fouten in de maandelijkse toolboxmeeting. Het gaat dan om: wat kunnen we er als groep van leren?  Zo profiteert het hele bedrijf!’

Contact?

Website: www.mtnmetaal.nl

Hij was Ambassadeur Sociale Innovatie in de periode 2017 – 2018.

Share