Opera ontwikkelt en produceert elektrotechnische besturingssystemen. Bij de vestigingen in Made en Moerdijk werken 30 mensen. Mede-eigenaar Judith Vermeulen ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een betere instroom in de techniek.

Belangrijkste innovatie

Opera wil op een andere manier kijken naar de mogelijkheden van mensen en veel investeren in scholing.

Andere blik op cv’s

‘De vergrijzing stelt de elektrotechnische bedrijven voor een enorme uitdaging: hoe zorgen we in de toekomst voor voldoende arbeidskrachten? Je moet als werkgever je blik verruimen. Ik kijk daarom met een andere blik naar cv’s. Ik let op talent en motivatie in plaats van uitsluitend vooropleiding. Soms ga ik zelfs met iemand het gesprek aan zonder op zijn cv te letten. Op die manier hebben enkele mensen zonder technische achtergrond de kans gekregen om elektromonteur te worden. Ook mensen die niet vanuit het regulier onderwijs bij ons komen, kunnen uitstekend functioneren. ’

Speciaal budget voor scholing

‘Onze branche was lange tijd vrij traditioneel, maar de laatste jaren zie je meer innovatie door alle automatiseringsmogelijkheden. Dat biedt een oplossing voor het gebrek aan technisch geschoold personeel, doordat bepaalde activiteiten kunnen worden geautomatiseerd. Bestaande werkwijzen veranderen hierdoor. Wij vragen onze medewerkers bewust om na te denken over hoe ze kunnen meegroeien met de veranderende organisatie.’

Samenwerking in regio

‘Het ambassadeurschap past bij mij. Ik wissel onder meer als bestuurslid van de Federatie Paneelbouw al vaak van gedachten met andere ondernemers. Alleen door regionaal samen te werken kunnen we uitdagingen als de instroom aanpakken. Dat wil ik uitdragen.’

Contact

Website: www.operagroup.nl

Share