Specialist in  belevingsgerichte zorg. Zo typeert directeur-eigenaar Eric Riegen  het bedrijf, dat hij in  2011 overnam van oprichter en naamgever Barry Emons.  Ze zijn het oudste “snoezelbedrijf” ter wereld: alles draait om mensen met een verstandelijke beperking of een gedragsstoornis. Voor hen is veilig kunnen uitrusten of ontspannen vaak een ingewikkelde  opgave. De producten en diensten van Barry Emons stellen hen daartoe in staat.

Belangrijkste innovatie

Inclusief werkgever in optima forma

Sociale missie

‘Wat ik kan betekenen voor mijn klanten? Ik heb direct invloed op hun kwaliteit van leven. Wij maken aangepaste snoezel- en spelmaterialen voor mensen met een beperking.  Iemand met een meervoudige handicap of een zwaar spasme kan niet simpelweg ontspannen door middel van een wandeling of powernap op de bank. Dat kan mentaal of fysiek onmogelijk zijn. Daarnaast kan het  gevaar bestaan dat zij zichzelf of iemand anders letsel toebrengen. Wij kunnen deze mensen helpen met gerichte producten en diensten. Het klinkt misschien wat zweverig, maar met dit bedrijf vervul ik ook een sociale missie.  Niet voor niets is onze kernwaarde “Iedereen mag meedoen”.’

Gebruiksaanwijzing

‘Iedereen doet mee: dat geldt zeker ook voor het bedrijf zelf. We werken hier met 34 mensen. 4 van hen kun je betitelen als medewerker met een vlekje. Zij hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ik zie het zo: een gebruiksaanwijzing hebben we allemaal. En iedereen levert een bijdrage. Bij Barry Emons heeft niemand  het gevoel dat hij of zijn daar iets voor moet doen – of laten.’

Gemakkelijk

‘De bekroning als inclusief werkgever is natuurlijk mooi, maar het is maar een woord. Ik ben er vooral trots op dat het zo gemakkelijk is om dat te zijn. Om eerlijk te zijn, we hebben het daar intern nooit over. Zoiets organiseer je niet: het hoort bij je identiteit.’

Contact?

Website: http://www.barryemons.nl

Hij was Ambassadeur Inclusief Werkgeverschap in de periode 2017 – 2018.

Share