Het wordt drukker en drukker op het Nederlandse spoor. Voor aanleg en onderhoud is steeds minder tijd, terwijl er steeds meer moet gebeuren. En nog veilig ook. ‘Een mannetje met een toeter die spoorwerkers waarschuwt voor naderende treinen is echt niet meer van deze tijd’, vertelt Eric Groenen van Dual Inventive. Het bedrijf ontwikkelt technologische veiligheidssystemen en doet dat  met zeer betrokken medewerkers.

Belangrijkste innovatie

Invoering van ‘roldenken’ in plaats van functiedenken leidt tot meer flexibiliteit, meer kwaliteit en meer werkplezier

Draadloos verbinden

‘Met de juiste oplossing wordt werken op en rond het spoor niet alleen veel veiliger, het zorgt ook voor productiewinst en hogere beschikbaarheid van het spoor. Met ons draadloze systeem zijn baanvakken direct en volkomen veilig af te sluiten. Dat past precies in de visie die we 2 jaar geleden hebben ontwikkeld: we willen alles met elkaar verbinden.’

Rollen

‘De volgende vraag is: hoe vul je dat in? Om de beste systemen te kunnen ontwikkelen is het nodig dat onze medewerkers zich ook met ons verbonden voelen. Daarom denken we bij Dual Inventive niet langer in functieprofielen maar in rollen. Iemand zorgt bijvoorbeeld voor kwaliteitsborging, hard- of softwareontwikkeling of business development.’

Betrokkenheid

‘Dankzij het werken met rollen worden mensen veel flexibeler, wisselt het werk vaker en gaan ze met meer plezier naar het werk. De verwachting is dat door het werken met rollen ook de betrokkenheid omhoog gaat. Belangrijk, want het werk moet uit de mensen zelf komen. Met de rollen krijgen ze meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Daarom laten we hen zelf hun rol beschrijven en invullen. Daarna gaan we kijken hoe we de rollen indelen en tot op welk niveau. Als bedrijf moet je niet alleen naar je product kijken, maar ook naar wat je voor je klanten kunt betekenen. En hoe je dat met medewerkers realiseert. Als dat lukt, dan kunnen we de markt beter laten functioneren.’

Contact?

Website: www.dualinventive.com

Hij was Ambassadeur Inclusief Werkgeverschap in de periode 2017-2018.

Share