Hij was Ambassadeur Inclusief Werkgeverschap voor Dual Inventive in de periode 2017-2018.

Dual Inventive ontwikkelt technische veiligheidssystemen. Om de beste systemen te kunnen ontwikkelen, is het nodig dat medewerkers zich met het bedrijf verbonden voelen. Daarom voerde de onderneming ‘roldenken’ in plaats van ‘functiedenken’. Inzetten en ontwikkelen in rollen betekent het inzetten op talenten van mensen.

Door mensen aan te spreken op hun talenten worden zij flexibeler en gaan ze met meer plezier naar hun werk. Bovendien krijgen de medewerkers meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Zo kunnen zij als professional waarde toevoegen voor de klant en de organisatie.

Share