In 2017 nam Albert Frankenhuis depostBode over. Jarenlang had hij als bedrijfscoach bedrijven en organisaties bijgestaan bij organisatieontwikkeling en transitie. Een paar jaar geleden begon het te kriebelen: hij kreeg weer behoefte aan zijn eigen stek. En aan contact met de mensen op de werkvloer. Dat heeft hij bij depostBode gevonden.

Postmarkt

‘Het bedrijf staat als een huis, maar de postmarkt is aan het veranderen. Dat is voor ons als bedrijf de uitdaging. We hebben 1500 klanten, meest voor post, sommige ook voor de mailing service. We kunnen nog veel meer doen voor onze klanten: reprowerkzaamheden, full service mailing, inpakken en ompakken. Binnenkort beginnen we met een drukwerksite en e-marketing, en nemen postkamer en repro activiteiten over van instellingen.’

Brabants Besten

‘Ik ben sinds een jaar de nieuwe eigenaar. Ik denk dat depostBode als Brabants Beste is gekozen om wat ze al jaren doen. Voor andere organisaties is het misschien iets bijzonders om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Wij doen dat vanuit de oorsprong, er is geen enkele discussie over. Ik ben geen traditionele ondernemer, ik doe dingen omdat ik ze leuk vind en er een uitdaging in zie. En ik vind dat je bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet uitgaan van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Mijn principe is: problemen mag je op een directe manier benaderen, maar wel door je mensen erbij te betrekken en zaken bespreekbaar te maken.’

Resultaat

Onze resultaten zijn goed en dat betekent dat de mensen, de processen en de eigenheid van ons bedrijf goed op elkaar aansluiten. Ik kan hier een heel interessant verhaal ophangen, maar het geeft voldoening om mensen met een arbeidsbeperking ruimte te geven voor ontwikkeling en om samen te werken met de reguliere medewerkers en met onze trouwe klanten.

Contact

depostbode.com

Share