PERSBERICHT Brabants Besten
11 februari 2016

Brabants Besten in gesprek met VNO-NCW over Banenafspraak

In 2026 moeten werkgevers 100.000 banen gecreëerd hebben voor arbeidsbeperkten, zo is afgesproken in de Banenafspraak. Brabants Besten gaan op 22 februari aanstaande in gesprek met Aart van der Gaag, kartrekker van het VNO-NCW project ‘Op naar de 100.000 banen’, en andere Brabantse ondernemers over de uitdagingen die het realiseren van de Banenafspraak met zich meebrengt. De bijeenkomst vindt plaats bij een van Brabants Besten, Arno Saasen van Saasen Opleidingen, in Mierlo van 16.30 uur tot 18.00 uur.

Diverse Brabantse ondernemers, waaronder de Brabants Besten, hebben reeds de verantwoordelijkheid op zich genomen door banen te creëren voor arbeidsbeperkten. Tijdens de bijeenkomst delen zij hun praktijkervaringen met Aart van der Gaag, kartrekker van het VNO-NCW project ‘Op naar de 100.000 banen’. De Banenafspraak stelt ondernemers voor uitdagingen. Brabants Besten hebben al langer ervaring met het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en delen hun ervaringen graag.

Brabants Besten
Brabants Besten zijn ondernemers die door gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant zijn benoemd tot ambassadeurs innovatief HR-beleid; zij geven het goede voorbeeld op het terrein van sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, flexicurity en/of reshoring. Ze blinken uit in de manier waarop zij hun medewerkers op vernieuwende wijze inzetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking benutten. Daarnaast investeren zij in hun medewerkers door hen te laten (door-)leren. De bijeenkomst op 22 februari richt zich op het thema inclusief werkgeverschap. Deze Brabantse werkgevers bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan via stages, werkervaringsplekken en volwaardige banen. De ambassadeurs gaan daarnaast op werkbezoek, geven presentaties en schrijven blogs over hun ervaringen met deze doelgroep als werknemer. Kijk voor meer informatie over Brabants Besten op https://brabantsbesten.nl/.

Kom ook!
Geïnteresseerden voor de bijeenkomst op 22 februari kunnen zich per mail aanmelden via brabantsbesten@wispa.nl onder vermelding van ‘aanmelding 22 februari’. De bijeenkomst vindt plaats bij Saasen Opleidingen, Bijenkorf 17, 5371 ST te Mierlo.

Klik op de onderstaande link voor de PDF-versie van het persbericht.
PERSBERICHT Brabants Besten bijeenkomst 22-2-2016

EINDE PERSBERICHT