BESO Brabant heeft De Participatiewijzer gelanceerd, een online tool voor werkgevers om hen op weg te helpen met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de Participatiewet op 1 januari van kracht is, hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in het normale arbeidsproces.

De Participatiewijzer, ofwel www.departicipatiewijzer.nl, biedt antwoorden op vragen van werkgevers over ‘inclusief’ werkgeverschap, zoals Hoe vind ik goede werknemers? Wat levert inclusief werkgeverschap mijn bedrijf op? Hoe kan ik financiële ondersteuning krijgen bij een verminderde productiviteit?

De vragen en antwoorden van de Participatiewijzer zijn gebaseerd op onderzoek naar de kansen en belemmeringen die ondernemers zien, maar ook naar hun drijfveren om mensen met een arbeidsbeperking op te nemen in hun bedrijf. Redeneren vanuit de intrinsieke motivatie en de bedrijfsvoering blijkt voor de lange termijn effectiever dan redeneren vanuit een opgelegde wet. Veel werkgevers die de stap al hebben gezet, zeggen er ook veel voldoening voor terug te krijgen.

Het onderzoek is uitgevoerd door ReflecT, Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion van Tilburg University. Expertisecentrum BESO, een samenwerkingsverband van ReflecT en Wissenraet Van Spaendonck, heeft op basis van het uitgevoerde onderzoek de Participatiewijzer ontwikkeld. Doel van de wijzer is op de eerste plaats het bieden van informatie en inspiratie aan werkgevers die overwegen de stap naar inclusief werkgeverschap te zetten.

De Participatiewet is bedoeld om meer mensen kansen te geven op de arbeidsmarkt. Gemeenten spelen sinds de invoering van de wet een belangrijke rol in de ondersteuning van bedrijven. Maar ook werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zo is de belofte die al in 2013 bij het afsluiten van het sociaal akkoord is gedaan. Werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen overeen tot en met 2026 samen 125.000 mensen met een beperkte productiviteit aan een baan te helpen.

BESO Brabant ondersteunt, adviseert en inspireert ondernemers over de wijze waarop zij inclusief werkgeverschap zakelijk interessant kunnen maken. Dit doet BESO vanuit de overtuiging dat inclusief werkgeverschap leidt tot een win-win situatie voor het bedrijf, de maatschappij en het individu, kortom ondernemen met dubbele winst. BESO Brabant is een samenwerkingsverband van ReflecT en Wissenraet Van Spaendonck en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en de Van Spaendonck Fundatie.