Een bijzondere samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, Gascogne Groep en Vebego biedt 160 bijstandsgerechtigden een baan voor negen maanden met mogelijkheid tot verlenging en een kans op een vaste arbeidsovereenkomst. Door dit project is het ook voor elke inwoner van Eindhoven mogelijk huishoudelijke hulp in te huren, ook als mensen geen indicatie hebben.

Alle Eindhovenaren kunnen vanaf vandaag via de Gascogne Groep huishoudelijke hulp inhuren voor € 12.50 per uur. Elke inwoner kan hiervan gebruik van maken, ook zonder indicatie. Het tarief om een huishoudelijke hulp aan te vragen is flink concurrerend voor de zwarte markt. Daarmee wordt het voor iedere inwoner van Eindhoven interessanter om “wit” een professionele en opgeleide huishoudelijke hulp in te zetten. Maar bovenal biedt het 160 bijstandsgerechtigden (60 in 2016 en 100 in 2017) een baan voor 9 maanden met mogelijkheid tot verlenging en een kans op een vaste arbeidsovereenkomst.

De gemeente Eindhoven heeft de helft van het Rijksbudget dat beschikbaar is voor huishoudelijke hulp, zijnde 1,3 miljoen euro, gekoppeld aan dit werkgelegenheidsproject met een social return verplichting. Gascogne Groep is PSO gecertificeerd en voldoet daaraan. De gemeente Eindhoven en schoonmaakbedrijf Gascogne Groep werken al langere tijd samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans te bieden om te participeren. De gemeente Eindhoven draagt mensen vanuit de bijstand aan. Gascogne Groep gaat met deze mensen aan de slag in de vorm van een opleidingstraject. Dit traject bestaat uit een dienstverband en een opleiding om zowel op het gebied van schoonmaak als persoonlijke ontwikkeling een stap te maken. In de afgelopen jaren hebben tientallen mensen op deze manier hun plek op de arbeidsmarkt ingenomen.

15 april werd de samenwerking ondertekend door Staf Depla Wethouder economie, werk en beroepsonderwijs van de gemeente Eindhoven, Noémie Raaijmakers directeur van Gascogne Groep en Niel Cortenraad van Vebego Publiek Private Allianties B.V.