Inclusief-werkgeverschap-217pxMet de invoering van de participatiewet, op 1 januari 2015, heeft het bedrijfsleven er een sociale taak bij gekregen. Zo stromen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet meer in bij sociale werkbedrijven, maar moeten zij een plekje krijgen op de ‘gewone’ arbeidsmarkt. In 2025 moeten er voor deze doelgroep maar liefst 125.000 banen gecreëerd zijn, het overgrote deel in het bedrijfsleven. Ondernemers die uit overtuiging mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen aan ‘inclusief werkgeverschap’.

Brabant kent veel van deze inclusieve ondernemers. Dit zijn private ondernemers die op eigen risico ondernemen, de zakelijke waarde van menskracht voorop stellen en daarbij ook een maatschappelijk hart hebben. Hierin verschillen zij van sociale ondernemingen die alleen mensen met een beperking in dienst hebben. Sociale ondernemingen komen vaak voor uit de WSW, sociale werkvoorzieningen en andere varianten. Zij worden sterk en/of vaak gesubsidieerd. Voorbeelden zijn: Social Label en Mode met een missie.

Ondernemingen all inclusive nemen langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, bijstandsgerechtigden of jonge arbeidsongeschikten (Wajongers) in dienst. En zeker niet alleen uit liefdadigheid. Veel ondernemers ontdekken de voordelen voor de bedrijfsvoering. Zo worden (toekomstige) tekorten aan personeel voortijdig opgevangen. Dankzij diverse subsidiemogelijkheden blijven de personeelskosten laag. En een no-risk policy zorgt ervoor dat het bedrijf geen risico loopt mocht de werknemer onverhoopt door ziekte uitvallen. Deze ondernemers werken in een commerciële omgeving en hebben inclusief werkgeverschap duurzaam verankerd in hun HR beleid.

Onder de Brabants Besten bestaat een groot vertrouwen in de eigen medewerkers. Of ze nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of niet. Wat dat is uiteindelijk maar een labeltje. Brabants Besten kijken liever naar de potentie. De een zorgt voor extra intensieve begeleiding van jongeren zonder diploma of mensen uit de kaartenbakken van de UWV. Een ander ontdekt de toegevoegde waarde van mensen met een autistische ‘stoornis’: een uitstekend concentratievermogen en een goede focus. Een derde ambassadeur merkt dat de deeltijdbanen binnen het bedrijf perfect aansluiten bij oudere werknemers met een WAO-achtergrond die langzaam re-integreren in het werkproces. Zo creëren zij win-winsituaties voor werknemer én werkgever.

Meer informatie over inclusief werkgeverschap vindt u hier.

 

Deze ambassadeurs investeren in inclusief werkgeverschap: