Met de Banenafspraak staan werkgevers voor een grote uitdaging. In 2026 moeten 100.000 banen gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoe pakken werkgevers deze uitdaging op? Brabants Besten zijn ondernemers die al jaren mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst nemen. Zij delen hun praktijkervaring met Aart van der Gaag, kartrekker van het VNO-NCW project ‘Op naar de 100.000 banen’.

Op naar de 100.000 banen
Met de invoering van de Participatiewet wordt van werkgevers verwacht mensen met een handicap of ziekte aan een baan te helpen. Met de Banenafspraak hebben de werkgevers beloofd in de komende jaren 100.000 banen voor hen te realiseren. Om hen te ondersteunen is VNO-NCW samen met MKB Nederland en LTO het project ‘Op naar de 100.000 banen’ gestart. Aart van der Gaag is de kartrekker van het project. Volgens Van der Gaag loont een inclusieve samenleving waarbij iedereen mee moet kunnen doen. Ondanks de (financiële) ondersteuning van het UWV en gemeenten vinden werkgevers het idee om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen nog lastig. Niet ieder bedrijf is hier namelijk direct geschikt voor. Denk bijvoorbeeld aan High Tech bedrijven: deze bedrijven zijn technologisch geavanceerd en werken in een sterk competitieve markt.

Brabants Besten
Er zijn diverse ondernemers in Brabant die deze verantwoordelijk al op zich hebben genomen. De gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant heeft enkele van deze ondernemers benoemd tot Brabants Besten. Hiermee zijn zij ambassadeur voor het ‘inclusieve’ werkgeverschap. Zij geven het goede voorbeeld op het terrein van sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring en/of flexicurity. En ze blinken uit in de manier waarop zij hun medewerkers op vernieuwende wijze inzetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking benutten. Daarnaast investeren zij in hun medewerkers door hen te laten (door-)leren.

Zo wil Lars van der Hoorn van Brainport Assembly met het oprichten van ‘de commerciële sociale werkplaats’ honderden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. En zet Gerard Berkelmans van Intratuin Rosmalen en Tilburg arbeidsbeperkten in op klussen als schoonmaken en het onderhoud van groen. Ook bieden verschillende Brabants Besten stageplekken en werkervaringsplekken aan. Brabants Besten willen graag het koudwatervrees bij andere ondernemers wegnemen. Ze gaan op werkbezoek, geven presentaties en schrijven blogs over hun ervaringen met deze doelgroep als werknemer.

Kom ook!
Brabants Besten gaan op 22 februari in gesprek met Aart van der Gaag en andere Brabantse ondernemers over de uitdagingen die de invoering van deze Banenafspraak met zich meebrengt. Doel is elkaar te informeren en inspireren. Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden via brabantsbesten@wispa.nl onder vermelding van ‘aanmelding 22 februari’. De bijeenkomst vindt plaats bij Saasen Opleidingen, Bijenkorf 17, 5371 ST te Mierlo.

Ook benieuwd wat u kunt doen om uw bedrijf socialer én succesvoller te maken? De ambassadeurs vertellen graag over de invulling van hun werkgeverschap. Zodat u hun voorbeeld kunt volgen. Lees de verhalen van de ambassadeurs op de website (www.brabantsbesten.nl) en neem gerust contact met ze op.

Bent u zelf ook actief op het gebied van Innovatief Werkgeverschap en heeft u interesse om uw ervaringen te delen en andere ondernemers te motiveren door middel van het ambassadeurschap? Maak dit kenbaar aan een van de ambassadeurs of neem contact op met het projectbureau (Brabantsbesten@wispa.nl). We gaan graag met u in gesprek!