Flexicurity-217

Flexicurity is het combineren van zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Hierbij is het uitgangspunt ‘werkzekerheid in plaats van baanzekerheid’. Om dit te kunnen realiseren wordt het voor mensen mogelijk gemaakt zich flexibeler te verplaatsen van scholing naar werk, van werk naar werk en van werkeloosheid naar werk. Inmiddels zijn verschillende ondernemers, waaronder Brabants Besten, hiermee aan de slag gegaan.

Het roer moet om op de arbeidsmarkt
In het Financieel Dagblad verschijnt enige tijd geleden een artikel over de noodzaak de arbeidsmarkt te veranderen. De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) pleit voor grondige hervormingen om te voorkomen dat flexwerkers en oudere werknemers langs de zijlijn komen te staan. Zo moet volgens hen het collectieve stelsel, waarbij alleen vaste werknemers rechten opbouwen vervangen worden. In de plaats hiervan moet een individueel mobiliteitsbudget gecreëerd worden voor alle werkenden. Het mobiliteitsbudget verplicht zowel werkgevers als werknemers om meer te investeren in inzetbaarheid en vakmanschap.

Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid
De dynamiek op de arbeidsmarkt wordt vergroot door mensen in staat te stellen te participeren op de arbeidsmarkt. Dit vereist de ontwikkeling van:

  • Flexibele en betrouwbare arbeidsovereenkomsten
  • Uitvoerige strategieën voor het bevorderen van een leven lang leren
  • Doeltreffende beleidsmaatregelen om werkelozen te helpen weer actief te worden op de arbeidsmarkt
  • Moderne socialezekerheidsstelsels
  • Gunstige belasting op de arbeidsmarkt

Belangrijk is dat mensen hun competenties blijven ontwikkelen richting een (toekomstige) arbeidsmarktvraag. Ook moet werkzekerheid worden gefaciliteerd: er is de zekerheid om aan het werk te komen en te blijven, maar dit is niet persé in dezelfde functie bij dezelfde werkgever.

Sociaal maatwerk leveren door flexicurity
Steeds meer mensen worden afhankelijk van meerdere (parttime) werkgevers om een volwaardig inkomen op te bouwen. Brabants Besten zoeken naar innovatieve oplossingen voor deze situatie. Zo wordt er op dit moment door Peter Wagener van Dutax nagedacht over een samenwerkingsverband tussen lokale werkgevers. Deze werkgevers gaan samen (bijna) fulltime combi-dienstverbanden aanbieden. Door deze constructie is het mogelijk om medewerkers meer sociale en financiële zekerheden te bieden en sterker te verbinden aan de bedrijven waar zij werkzaam zijn. Ook werkgevers hebben baat bij de constructie. Het is mogelijk het verloop in bedrijven te verminderen en pieken of dalen in werkaanbod kunnen door de gezamenlijke werkgevers opgevangen worden.