De Brabants Besten vertelden hun verhaal in de volgende publicaties:

Full Management Support in uitgave TNO
‘Ondernemerschap door loslaten van vaste functies’.
Full Management Support heeft bijgedragen aan een interview op uitnodiging van TNO. Dit interview is opgenomen in een uitgave van TNO “Gebalanceerde Flexibiliteit”.

Macek Technika in Forum oktober 2015
‘Ach, laten we het maar eens proberen’
In Forum, een uitgave van VNO-NCW, heeft een interview gestaan met Jan van den Broek en Youns Azid van Macek Technika over de grootschalige inzet van mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijf.

TSD groep in Forum januari 2016
‘Liever een Hollander? Dat is echt totaal fout’
In Forum, een uitgave van VNO-NCW, heeft een interview gestaan met Arno Bekkers van TSD Groep over het aannemen van allochtone werknemers.