De Brabants Besten hebben een magazine uitgebracht. In dit magazine worden alle ambassadeurs van de lichting 2015-2016 gepresenteerd. Daarnaast zijn er diepteinterviews met enkele Brabants Besten over hun werk als ambassadeur voor sociale innovatie en inclusief werkgeverschap. Klik op onderstaande link om het magazine te lezen:

Magazine Brabants Besten