Brabants Besten brachten op 2 juni een bezoek aan haardenfabrikant Interfocos te Bladel. De bijeenkomst stond in het teken van QRM: Quick Response Manufacturing. Wachttijden worden uit het productieproces gehaald, waardoor een bedrijf sneller kan produceren en mee kan bewegen in een snel veranderende markt. Thomas Luiten (directeur Operations bij Interfocos en aanstaand ambassadeur van Brabants Besten) en Eric Hengst (QRM Management Center) gaan met Brabants Besten in gesprek.

“Als het vuur gedoofd is dan komen de wolven”
Thomas Luiten opent de bijeenkomst. Toen Luiten als consultant kennis maakte met het bedrijf zag hij dat er veel te verbeteren was. Grote delen van het productieproces waren uitbesteed naar externe partijen. Hierdoor moest afstemming op grote afstand plaatsvinden, waardoor relaties met klanten en eigen medewerkers instabieler werden. Hierdoor verdwijnt de energie, het vuur, in het bedrijf, aldus Luiten. De markt verandert snel en sterk. Als je als bedrijf hier niet in mee gaat verdwijnt de energie en dooft het vuur. Een bedrijf komt niet meer mee, waardoor het snel bergafwaarts kan gaan. Dit is wat destijds gebeurde met Interfocos en nog steeds gebeurt met een aantal concurrenten. QRM is van beslissende invloed geweest op het keren van dit proces.

QRM: Denken in doorlooptijd
Om als bedrijf te kunnen innoveren en in te kunnen spelen op een snel veranderende wereld moet volgens Eric Hengst verder gekeken worden dan hoe het altijd is gegaan: ‘Als we blijven doen wat we altijd gedaan hebben, dan krijgen we wat we altijd gekregen hebben’. QRM is een manier om deze veranderingsslagen te maken. Door werkzaamheden uit te besteden ontstaat er volgens Luiten een groot probleem, namelijk een complexiteitsprobleem. Door de afstand en vele schakels verliest het proces efficiëntie en sluipen er op veel plekken wachttijden in. Daarom heeft Interfocos inmiddels het gehele productieproces in eigen huis en zijn medewerkers zo geschoold dat ze in het hele productieproces aan de slag kunnen.

Verbeteringen in het bedrijf
Wachttijden in het productieproces leiden tot verslechtering van de flow en daardoor tot minder output uit ondernemingen. Luiten: ‘QRM gaat over ondernemerschap. Het gaat over naar de hele keten kijken’. Door aan de slag te gaan met QRM heeft Interfocos veel stappen gemaakt om hier verbetering in aan te brengen. Inmiddels is de levertijd van haarden teruggebracht van twaalf weken naar tien dagen. Ook is het productieproces teruggebracht naar slechts enkele uren. Het bedrijf heeft geen voorraden meer en werkt direct op order. Hierdoor kan Interfocos meteen inspelen op innovaties en blijft het bedrijf niet zitten met voorraden. En nog steeds is een verbeterteam elke dag bezig met het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door de fabriek.

Meer weten over QRM? Kijk dan op de pagina van QRM Management Center.