Op vrijdag 14 november is Bonheur Horeca Groep uit Tilburg verkozen tot ´Brabantse werkgever met maatschappelijk hart 2014´ en mag daarmee het komende jaar het ambassadeurschap uitdragen namens expertisecentrum BESO. Brabants Besten Ambassadeur Ton Gimbrère van de Bonheur Horeca Groep ontving de prijs ter waarde van € 1.500 uit handen van Ton Wilthagen.

Inclusieve Brabantse arbeidsmarkt

De nieuwe Participatiewet beoogt langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, mensen uit de bijstand, Wajongers en oudere ontslagwerklozen duurzaam aan het werk te krijgen. Brabantse werkgevers die medewerkers met inzet naar vermogen al in dienst hebben, konden zich nomineren voor de prijs die expertisecentrum BESO dit jaar alweer voor de vierde keer uitreikt. Dat resulteerde stuk voor stuk in mooie en succesvolle initiatieven die laten zien dat inclusief werkgeverschap werkt. In feite zijn alle bedrijven ambassadeurs voor hetgeen BESO wil bereiken: een inclusieve Brabantse arbeidsmarkt. Uiteindelijk drongen Bonheur Horeca Groep uit Tilburg, Tom Omnichannel Management uit Bladel en ITB Companies uit Boxmeer door tot de finale.

Finalisten

Alledrie de finalisten hebben de jury volledig overtuigd van de aandacht die zij hebben voor medewerkers met inzet naar vermogen. De passie, energie, voortvarendheid en creativiteit waarmee zij mensen uit deze doelgroep duurzaam onderdeel uit laten maken van hun bedrijf, getuigt van een sterke intrinsieke motivatie. De jury heeft daarnaast als argument meegenomen in welke mate de ondernemer inclusief werkgeverschap zakelijk interessant weet te maken, zodat het als voorbeeld kan dienen voor andere Brabantse werkgevers die overwegen om mensen uit deze doelgroep aan te nemen. Uiteindelijk is Bonheur Horeca Groep als winnaar uit de bus gekomen: onder andere vanwege de succesvolle cross-over die zij hebben weten te realiseren tussen zakelijk en sociaal en het feit dat zij dit volop zichtbaar maken in de Tilburgse maatschappij. Tom Omnichannel Management uit Bladel en ITB Companies uit Boxmeer verdienden respectievelijk de tweede en derde plaats.

De winnaar!

Bonheur Horeca Groep verzorgt de horeca-exploitatie van een zevental locaties in Tilburg, waaronder het Koning Willem II Stadion, Prise d’eau, de Faculty Club en Auberge du Bonheur. Directeur Ton Gimbrère: ´Bonheur heeft het werken met medewerkers met inzet naar vermogen verankerd in de bedrijfsvoering. Op bijna iedere locatie vervullen zij werkzaamheden in keuken en bediening. Eind november opent Bonheur een nieuwe vestiging (Villa Vier Jaargetijden) waar de helft van de nieuwe medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt zal hebben. Daarmee geven wij een verdere invulling aan onze ambitie om een commerciële én inclusieve werkgever te zijn.´

BESO – ondernemen met dubbele winst

Expertisecentrum BESO ondersteunt, adviseert en faciliteert Brabantse werkgevers over de wijze waarop zij inclusief werkgeverschap zakelijk interessant kunnen maken. Dit doet BESO vanuit de overtuiging dat inclusief werkgeverschap leidt tot een win-win situatie voor uw bedrijf, de maatschappij en het individu. Kortom, ondernemen met dubbele winst. Onderdeel van de campagne rondom ‘inclusief werkgeverschap’ is de jaarlijks terugkerende prijs ‘Brabantse werkgever met een maatschappelijk hart’.

Expertisecentrum BESO is een initiatief van Wissenraet Van Spaendonck en ReflecT. BESO wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Bron: BESO