Jan van den Broek is P&O-manager/Coach bij MacekTechnika in Oss. Macek Technika maakt kunststofproducten. Het personeel van Macek Technika bestaat voor meer dan de helft uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Persoonlijke motivatie

Meer dan 22 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met de term “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Niet vanuit een werkgeversrol maar omdat ik zelf een chronische ziekte kreeg. Mijn toenmalige werkgever vond dat mensen met zo’n achtergrond niet pasten binnen hun bedrijfsvoering en handelde daar ook naar. Een moeilijke periode waarin ik geleerd heb hoe het niet moet.

Nadat ik ontslagen was bij een reorganisatie had ik het geluk dat ik een ondernemer tegenkwam met dezelfde heeft visie als ik. Samen begonnen we 10 jaar geleden te bouwen aan het huidige Macek Technika. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot een bedrijf waar veel mensen met een beperking hun draai hebben gevonden. Ze zijn niet gedetacheerd maar hebben een volwaardig arbeidscontract. Bij ons gaan financiële en sociale winst hand in hand gaan.

 

Je weg vinden

Dat het bedrijfsleven in hoge mate kan bijdragen aan het geluk en welzijn van de inwoners van Nederland is ons bij Macek Technika duidelijk geworden. Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij is werk heel erg belangrijk. We zien dat de mensen die de afgelopen jaren bij ons hun plek hebben gevonden, ook hun weg in de maatschappij terugvinden. Het hebben van werk geeft niet alleen een inkomen maar ook structuur, sociale contacten, een doel in het leven en de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. Onze medewerkers hebben allemaal deze behoeften uit de Piramide van Maslow gevonden in het werk. Mensen stijgen boven zichzelf uit en blijven ons verbazen.

 

Nieuw soort bedrijf

Ondanks de invoering van de Participatiewet blijkt het voor een groot deel van de bevolking nog steeds erg moeilijk te zijn om een passende werkplek te vinden. In de jaren voorafgaand aan de Participatiewet heeft Macek Technika al besloten om juist aan die groepen die moeilijk aan het werk komen een werkplek te bieden. Door dit besluit heeft Macek Technika een jarenlange ervaring en expertise op het gebied van sociaal werkgeverschap opgebouwd. Met dit in het achterhoofd blijven we bouwen aan een nieuw soort bedrijf. Macek Technika wil ook op sociaal gebied innoveren. De basis van onze toekomstplannen ligt in een stuk dat Jos Verhoeven en Ton Wilthagen schreven in mei 2016 (Maak partijprogramma’s inclusief).  We willen  ons verder gaan inzetten op drie speerpunten:

  • Permanente aangepaste werkplekken voor mensen die zijn aangewezen op ondersteuning en een aangepaste werkomgeving.
  • Werkervaringsplekken voor de ontwikkeling van mensen die bij een (r)entree op de arbeidsmarkt nog niet productief of ervaren genoeg zijn. Denk hierbij aan vluchtelingen die de taal nog niet beheersen, schoolverlaters zonder diploma en langdurig werklozen.
  • Kennismakingstrajecten en stages voor leerlingen vanuit de VSO, MBO1 en statushouders.

Onze kracht is dat we bouwen vanuit een bestaand regulier bedrijf en ons concept dus al bewezen is. We hebben niets van tevoren bedacht maar zijn vanuit onze eigen kracht gaan bouwen. Een visie alleen is niet genoeg, juist de praktijk is van belang.