Hans Raaijmakers is oprichter van Gascogne Groep in Eindhoven. Bij het schoonmaakbedrijf  werken nu ruim 225 medewerkers. 90% van de werknemers bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

De Gascogne Groep is vijftien jaar geleden begonnen als een gewoon fijn familiebedrijf. We zijn toevallig in het sociaal ondernemen gerold. Je denkt er misschien niet direct aan als ondernemer maar als je het eenmaal ontdekt hebt, ben je met het virus besmet. Bijzondere doelgroepen geven bijzondere relaties, dat maakt een wezenlijk verschil in je onderneming en zorgt voor sfeer, warmte, betrokkenheid maar vooral menselijkheid. Je krijgt er een hechtere organisatie voor terug.

 

Aantrekkende arbeidsmarkt

Iedereen om ons heen vindt het geweldig en mooi dat we ons bezig houden met sociaal ondernemen, maar jammer genoeg levert dat geen voorsprong op. Commercieel word je er niet wijzer van. Dat moet veranderen: de economie trekt aan en dus ook de arbeidsmarkt. Daarmee wordt de druk om niet-werkende mensen te activeren steeds groter. Die groep is alleen steeds moeilijker te bereiken.

 

De participatiewet

Onlangs deden we met een tiental Brabants Besten een onderzoek naar de stand van zaken van de participatiewet. We zijn een beetje geschrokken. Er is nauwelijks inzicht in de potentie van de uitkeringsgerechtigde en er ontbreekt een functionele aanpak om deze mensen werkelijk te helpen hun eigen inkomen te verdienen. De uitkerende instanties vergaderen eindeloos en wijzen naar elkaar en anderen en dat levert weinig concrete en blijvende resultaten op. De participatiewet loopt veelal vast in regels en ambtelijke organisatiestructuren.

 

Recht op revalidatie

Het is mijn overtuiging dat 80% van de mensen die een uitkering hebben eigenlijk liever hun eigen inkomen verdienen.  Zij willen graag een plaats in deze maatschappij, maar zien dat door vele teleurstellingen en frustraties niet meer zitten. Als je al langer een uitkering krijgt, ben je  daarvan afhankelijk. Deze afhankelijke positie is voor een groot deel van de mensen  op zijn minst  onprettig, maar veelal ongelukkig. Ik noem deze groep dan ook een “omgevallen mens”.  Hij moet de kans krijgen om weer rechtop te gaan lopen en vertrouwen te krijgen in zijn eigenwaarde. Bij elke ernstige blessure heb je recht op revalidatie. Je kan na een gebroken been niet direct hardlopen, je begint voorzichtig met gewoon lopen. Recht op revalidatie zou ook voor uitkeringsgerechtigden moeten gelden. Als je bent omgevallen, heb je het recht om geleidelijk aan en met hulp opnieuw te starten.

 

De stap naar sociaal ondernemen wagen?

Er zijn drie spelers in dit veld die er samen voor moeten zorgen dat de uitkeringsgerechtigde weer aan het werk gaat. Als de werkgever mee wil gaan doen, dien je open naar een kandidaat te kijken en hem de hand te reiken. Bij uitkerende instanties is vaak onbekend welke potentie iemand heeft. Er wordt niet nagedacht over participatie aan de maatschappij in het algemeen. Hierdoor blijven perspectieven en mogelijkheden vaak buiten bereik. Daardoor zal een kandidaat zich waarschijnlijk  achterdochtig opstellen. Zijn werkelijke waarde laat hij niet zomaar zien. Wel kunnen uitkeringsinstanties helpen bij dat proces. Zij hebben een zorgplicht en kunnen een werkgever financieel tegemoet komen, maar daar moet je als werkgever wel zelf om vragen.

 

Tips aan de werkgever

1.       Ga met iedereen het gesprek aan en kijk met een open blik naar de uitkeringsgerechtigde want er zit meer in dan je direct kunt zien. Rond elk gesprek af met een goed advies dan houd je er beiden een goed gevoel aan over.

2.       Keep it easy,  simple, do it slow, keep it small. Als je overgaat tot een dienstverband dan is dat een niet onbelangrijk statement. Ik ben er een voorstander van om mensen die lang niet gewerkt hebben geleidelijk aan te laten starten. Bij de Gascogne Groep starten we met drie ochtenden per week en bouwen dat langzaam op. In veel gevallen kan jobcarving de weg naar werk makkelijk maken. Begeleiding is vooral in de beginfase belangrijk.

Bij de Gascogne Groep hebben we speciale cursussen ontwikkeld met stages, praktijkopleiding en gedragstraining. Wij beschikken nu over instrumenten die ook bij andere werkgevers geïmplementeerd kunnen worden. Ik help graag  andere werkgevers met het realiseren van sociaal ondernemen.

Wil je in gesprek met Hans Raaijmakers? Neem dan contact op via tel. 040-2903043 of hraaijmakers@gascogne.nl