DON Bureau is 2-3 jaar geleden gestart met sociale innovatie. We zijn nu ongeveer 3 jaar verder en waar staan we nu? De opdrachtgevers zijn verbreed en gegroeid. De collega’s zijn op een enkeling na niet weggelopen. Sterker, er zijn enkele vooraanstaande personen bijgekomen. De DON familie is uitgebreid met meerdere bedrijven, die in elkaars werkveld liggen.

Het aansturingsmodel is aan het verdwijnen. Voorheen stuurden we vanuit de positie van aandeelhouder of senior. Vandaag is er een andere beweging in gang gezet. Veel meer vanuit enthousiasme. Wie heeft er interesse vanuit zijn eigen ik, om mee te gaan doen met een nieuwe offerte of opdracht? Hiervoor wordt een interne marktplaats opgezet, digitaal en persoonlijk, waar collega’s zich op kunnen inschrijven als ze daar enthousiast van worden. Ik zal in een volgende blog hier dieper op in gaan.

Hoe kunnen collega’s elkaar beter ZIEN? Hiervoor is TWINNING opgezet. Dit onderwerp draait nu ruim 1,5 jaar en gaat geweldig goed. Het thema twinning heeft in de blogs nog niet voldoende aandacht gekregen, maar mijn vrouw attendeerde me erop, dat TWINNING een heel uniek medium is en dat het veel meer aandacht mag gaan krijgen.

Elk kwartaal worden random 2 collega’s aan elkaar gekoppeld, die samen op een unieke plek met elkaar in gesprek gaan over niet-werk gerelateerde onderwerpen. Onderwerpen als waar ligt mijn en jouw passie? Waar liggen je echte interesses, waar loop je tegenaan?

Hiermee bereiken we dat collega’s ECHT contact met elkaar gaan krijgen, dat collega’s elkaar echt gaan ZIEN. Wat creëren we hiermee? Meer plezier en enthousiasme bij collega’s. Hoe vaak horen we niet in grotere maar ook kleinere organisaties dat er dwars langs elkaar heen wordt gewerkt? We stellen elkaar niet vaak de vraag, wat is nu echt de oorzaak is dat we zo langs elkaar heen werken? Omdat we elkaar niet ECHT goed ZIEN!! Niet goed weten wat je andere collega ECHT aan het doen is.  TWINNING helpt daar ook bij.

Recentelijk ben ik vanuit Brabants Besten gevraagd om een verhaal te houden over sociale innovatie en wat een onderneming met enthousiasme kan bereiken.

Als je in zo’n zaal je verhaal vertelt over onderwerpen als Twinning, leren loslaten en vertrouwen geven, stimuleren en enthousiasmeren van collega’s, coachingsprogramma, dan zie je naast verbazing ook cynisme in de ogen. En dat snap ik. Als ondernemer of als eindverantwoordelijke van een afdeling, regio, etc moet je maar de ballen hebben om hiermee te gaan starten. Je stelt je ongekend kwetsbaar op. Collega’s kunnen je heel makkelijk afschieten. Ik kan u als lezer uit eigen ervaring meegeven dat alles hierboven waar is. Ik geloof dat er in je collega’s, opdrachtgevers, partners veel meer zit als je positief en open naar ze kijkt. Ik ben er in ieder geval een rijker mens van aan het worden en ik heb het niet over het financiële gedeelte (zoals de nodige cynisten zouden kunnen denken). Ik word heel gelukkig als ik diverse collega’s, partners, opdrachtgevers mee zie groeien in dit stimulerende proces, wat sociale innovatie heet!

Bron: Don Bezemer, DON Bureau