‘Honderdduizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ik ben mij ervan bewust dat dit een hele uitdaging is. De komende jaren worden economische groeicijfers verwacht. Een voorwaarde voor deze economische groei is dat de Brabantse beroepsbevolking zich ontwikkelt naar de eisen van deze tijd. En dat degene die nu nog aan de kant staat, deelneemt aan het arbeidsproces. We streven naar een arbeidsmarkt waar mensen met zeer verschillende achtergronden en vaardigheden een plek weten te vinden. Of het nu gaat om jongeren, ouderen, mensen met een handicap of bijstandsuitkering.

Werkgevers en werknemers staan als eerste aan de lat om hier invulling aan te geven. De Brabants-Zeeuwse werkgevers werken mee om deze banen te realiseren. Met de ambassadeurs voor de werkbedrijven in Brabant en Zeeland willen ze werkgevers motiveren werkzoekenden met een beperking een kans te geven. Mooi om te zien dat een aantal van onze Brabants Besten, de ondernemers die ik tot ambassadeur innovatief werkgeverschap heb benoemd, hier een rol in spelen. Zoals Ton Gimbrère, die jongeren met een beperking inzet in zijn evenementlocaties, en Lars van der Hoorn, die Brainport Assembly heeft opgezet. Hier monteren mensen met een beperkte arbeidsinzet onderdelen voor de maakindustrie.

Gimbrère en Van der Hoorn zijn voorbeelden van werkgevers die geen etiketten plakken, maar juist denken in kansen. Ze stellen zich de vraag hoe werknemers met een beperking met hun talenten een bijdrage kunnen leveren aan hun bedrijf. De provincie ondersteunt dit soort initiatieven van harte. Samen met Pact Brabant, de vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten van Brabant zorgen we ervoor dat dit op de agenda blijft staan. Ik ben verheugd dat we in Brabant deze opgave gezamenlijk oppakken.’

Bert Pauli
Gedeputeerde Economie en Internationalisering,
Provincie Noord-Brabant

Dit is een voorpublicatie uit het BZW SAMEN-Magazine dat juni 2016 verschijnt