Nederland, Sprang Capelle, Bart van Wijlen van aannemersberdrijf van Wijlen.

“Sociaal ondernemen betekent voor mij vooral dat we ervoor zorgen dat iedereen op een zinvolle manier mee kan doen in onze samenleving”, vertelt Van Wijlen. Bij Van Wijlen werken leerlingen, Wajongers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Personeel krijgt allerlei ontwikkelkansen. Het bedrijf werkt ook nauw samen met sociale werkbedrijven.

“Iedereen die wil, kan bij ons terecht. We stellen slechts twee voorwaarden: mensen moeten een passie hebben voor het vak en zich aan wat routines kunnen houden.” Hij lacht: “De bedrijfsbus vertrekt stipt op tijd, mensen moeten ook niet hun broodtrommel vergeten.” Bijzonder aan Van Wijlen is dat de invulling van social return niet alleen op projectbasis is, maar structureel. “Bij ons is iedereen echt onderdeel van het bedrijf. Niet voor niets hebben we een tijdje terug het PSO-keurmerk gekregen, een landelijk keurmerk voor socialer (inclusief) ondernemen. Daar zijn we heel trots op.”

Papieren tijger

Van Wijlen ziet social return in veel opdrachtaanvragen terugkomen. “Bij gemeenten is het vaak een contracteis, meestal een percentage van de opdrachtsom. Ik noem dit ‘een regeltje op papier’. De verplichting om in het contract op te nemen dat een deel van het werk gedaan wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt belemmerend. Het is veel leuker om opdrachtgevers ons verhaal te kunnen vertellen en vervolgens samen te kijken hoe je eventueel ook buiten de specifieke opdracht om van maatschappelijke waarde kunt zijn. Dat kost soms wat overtuigingskracht, maar uiteindelijk levert sociaal werkgeverschap ons, de opdrachtgever en de omgeving veel op.”

’Sociaal ondernemen is: ervoor zorgen dat iedereen op een zinvolle manier kan meedoen’

Doorstroming

Op dit moment werkt Van Wijlen samen met de sociale werkvoorziening WML Facilitair aan de ontwikkeling van een doorstroommodel. “Het is goed dat mensen de kans krijgen om vanuit de werkvoorziening ervaring op te doen bij bedrijven. Zodat er binnen de werkvoorziening weer ruimte komt voor anderen. Bovendien kunnen wij gemotiveerde krachten in ploegverband altijd goed  gebruiken. Ze kunnen onder begeleiding allerlei hand- en spandiensten leveren voor de hoveniers en stratenmakers.” Zo snijdt het mes aan twee kanten. “Soms blijkt dat mensen verder willen leren. Of ze kunnen ergens anders aan de slag. Dat kan allemaal, de ervaring die ze bij ons opdoen is nooit voor
niks. Mooie constructie.”

Nieuwsgierige ondernemers

Van Wijlen is sinds 2016 ambassadeur van Brabants Besten. Het afgelopen jaar heeft hij zijn verhaal gedeeld met andere ondernemers. “Werkgevers weten vaak niet goed hoe je dat sociaal ondernemen aanpakt. Zij zien vooral belemmeringen waarom iets niet zou kunnen. Daarom raad ik altijd aan: kijk nou eens wat je wel kunt. En: hou het simpel.”